H/S Elektro AS

Miljøpolicy for H/S Elektro as

Vårt miljøengasjement

I H/S Elektro as er vi forpliktet til kontinuerlig å vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid. Dette inkl. å velge leverandører som fremmer ansvarlig miljøarbeid, integrere miljøhensyn i alle aspekter av vår drift, og oppfylle gjeldene miljøkrav og reguleringer. Vi arbeider for å identifisere og minimere forurensningskilder, øke våre ansattes engasjement for bærekraft og redusere transportens miljøpåvirkning gjennom mer miljøvennlig alternativer. Vår tilnærming omfatter også å sette spesifikke, målbare miljømål og vurdere vår fremgang. Vi fremmer åpenhet og dialog om vårt miljøarbeid.

Mål med miljøfyrtårn- sertifisering

Gjennom å oppnå miljøfyrtårn- sertifisering, sikter H/S Elektro as mot å realisere en rekke interne og eksterne fordeler. Disse inkluderer å oppnå en positiv miljøeffekt, et konkurranse fortrinn og en sterkere miljøprofil. Vi ønsker også å sette og oppnå konkrete mål, redusere sykefravær, oppnå et kvalitetsstempel, kutte kostnader, bygge omdømme og lederskap, samt forenkle dokumentasjon på vårt miljøarbeid. 

Vår fremgangsmåte for bærekraftsmål

For å nå våre bærekraftsmål har vi etablert en systematisk tilnærming som omfatter forankring av bærekraftsarbeidet i vår virksomhet. Årlig prioritering og planlegging av bærekraftstiltak. og å sette konkrete mål for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi ønsker å engasjere våre ansatte gjennom opplæring og integrering av deres synspunkter, samt å sette forventninger til våre leverandører og samarbeidspartnere. Vår prosess inkl. også jevnlig måling og rapportering av resultater for å sikre kontinuerlig forbedring og åpenhet i vårt miljøarbeid. 

Som en ledende aktør i elektrobransjen, erkjenner H/S Elektro as viktigheten av å drive vår virksomhet på en miljøbevisst måte Vi er forpliktet til å levere ikke bare kvalitetssikrede tjenester til våre kunder, men også bidra positivt til miljøet og samfunnet rundt oss.