H/S Elektro AS

Våre mål og tiltak

Avfall

For å redusere restavfall, vil vi kontinuerlig vedlikeholde kildesorteringssystemene på våre lokaler og ute på prosjekter. Vi har som mål å eliminere restavfall på kontorer og møtelokaler, samt sikre kildesortering i fellesområder. Engangsartikler er erstattet med flergangsartikler. Alle avfallsbeholdere er tydelig merket.

Energi

Vi har erstatter gammel varmepumpe med en ny og mer miljøvennlig for øke varme og kjøleeffekten i vårt bygg. Noe som bidrar til en mer energieffektiv drift og reduserer miljøpåvirkning.

Transport

For å redusere vårt karbonforavtrykk knyttet til transport, har vi byttet ut deler av vår bilpark med elektriske alternativer. Vi har også installert elbilladere ved vårt kontor og vurderer behovet for å utvide antall ladepunkter i takt med økende etterspørsel. For å minimere behovet for individuell kjøring vil vi fremme samkjøring blant ansatte. Videre vil bruk av videokonferanser bli oppmuntret for å redusere behovet for forretningsreiser.

Arbeidsmiljø 

Vårt mål er å holde antall uønskede hendelser på ett minimum. Dette gjøres via forebyggende tiltak og bevissthet om sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi tilbyr førstehjelpskurs til ansatte for å øke beredskapen ved eventuelle nødsituasjoner. Medarbeidersamtaler blir gjennomført årlig for å sikre god kommunikasjon og jobbtilfredshet. Vi gjennomfører også en anonym medarbeidertilfredshetsundersøkelse for å måle og forbedre arbeidsmiljøet. Ergonomisk tilpassede arbeidsstasjoner vil bli tilbudt for å bedre arbeidshelsen.

Innkjøp 

Vi skal øke bevisstheten rundt leverandører som har miljøsertifisering er for å sikre at våre innkjøp reflekterer vårt engasjement for miljøet.

Målet er å øke andelen av miljøvennlige produkter i våre innkjøp. Noe som vil bidra til mer bærekraftig drift og redusere vår samlede miljøpåvirkning.